Privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring?

Als je lid wordt van de speeltuin, de speeltuin of het clubgebouw huurt of uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Speeltuinvereniging Assendorp willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat  Speeltuinvereniging Assendorp uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft Speeltuinvereniging Assendorp de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Wij hebben voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door  Speeltuinvereniging Assendorp.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Speeltuinvereniging Assendorp verwerkt  persoonsgegevens.  Volgens  de  AVG  zijn  persoonsgegevens  “alle  informatie  over  een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze leden
Bij een lidmaatschap of huur van Speeltuinvereniging Assendorp verwerken wij in ieder geval je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, en eventueel je bankrekeningnummer (bij directe overschrijving op onze rekening).

Gegevens van onze websitebezoekers
Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer op de formulieren op de website zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, ip-adres, browserversie of een telefoonnummer.

Social media uitingen
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Speeltuinvereniging Assendorp verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Beeldmateriaal
Tijdens alle activiteiten die door de Speeltuinvereniging Assendorp georganiseerd zijn, kunnen er foto en/of video-opnames worden gemaakt door de speeltuin ter promotioneel gebruik op onze website of social media (Facebook en Instagram).

Voor het beeldmateriaal hanteren wij de volgende bepalingen:

 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie zoals hierboven benoemd, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan bezoekers, noch worden zij hierover ingelicht. Dit is in overeenstemming met het portretrecht in Nederland.
 • Leden/bezoekers die bezwaar hebben tegen bepaalde gemaakte opnames kunnen dit, met redenen omkleed, schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur. De betreffende opnames zullen dan worden verwijderd.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?


Dienstverlening
Speeltuinvereniging Assendorp verwerkt jouw gegevens om onze producten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het versturen van de nieuwsbrief, het reserveren van de speeltuin en het clubgebouw, het versturen van de huurvoorwaarden en het opstellen, versturen en incasseren van facturen.

Informeren

Speeltuinvereniging Assendorp verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over de speeltuin, jouw lidmaatschap en/of huur.

Marketing- en verkoopactiviteiten

Wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden nooit aan derden.

Wettelijke verplichting

Speeltuinvereniging Assendorp kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens.

Als je een lidmaatschap bij Speeltuinvereniging Assendorp hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende tijd dat je lidmaatschap actief is. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. Gegevens die via onze website gedeeld worden, blijven maximaal 30 dagen bewaard.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Speeltuinvereniging Assendorp deelt je persoonsgegevens alleen met derden als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienstverlener, het doen van onze administratie via administratiesoftware of onze accountant.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Speeltuinvereniging Assendorp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dit gaat mogelijk om de volgende partijen:

 • 23 Creations
  Nederlands hostingbedrijf waar onze website gehost wordt.
 • Solid Security
  Amerikaanse WordPress-plugin waarmee wij onze website beveiligen tegen aanvallen en hackers.
 • Brevo
  Franse dienst waarmee berichten van onze formulier veilig en betrouwbaar verzonden worden.
 • AntiSpam for Contact Form 7
  Italiaanse WordPress-plugin die ervoor zorgt dat er geen spamberichten via onze formulieren verzonden worden.
 • Contact Form 7 & Flamingo
  Japanse WordPress-plugins die ervoor zorgt dat onze formulieren werken en spamberichten verwijderd worden.
 • << Naam administratie / accountants software >>
  Factuur en administratiesoftware)
 • << Naam bank of betalingssoftware >> Bank voor betalingen lidmaatschap

Deze partners zijn zoveel mogelijk gevestigd binnen de EU. Wij hebben met alle partners strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Maakt de website gebruik van Cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren. We gebruiken GEEN invasieve of tracking cookies.

We hebben wel links naar andere websites op onze website, zoals YouTube en onze social media accounts. We verwijzen naar hun privacyverklaring mocht je op deze links klikken. Je kunt uw webbrowser instellen om cookies te weigeren, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van de website.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of diefstal. Onze vrijwilligers zijn op de hoogte gesteld van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming en alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@speeltuinassendorp.nl

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op al onze apparaten en websites.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DMARC, DKIM en SPF zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens verderop deze pagina.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.  De actuele versie is altijd in te zien op de website. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactinformatie

Speeltuinvereniging Assendorp, gevestigd aan Geraniumstraat 1, 8013 TJ, Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Eline Westervaarder
info@speeltuinassendorp.nl